Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Bilde trivselsregler.png

Trivselsregler Sagelva Boligsameie

Publisert 12-11-2018

Trivselsregler, husordensregler og ordensregler er det samme. Reglene er til for at vi skal ha et godt og trivelig bomiljø og er et supplement til boligsameiets vedtekter. Reglene gjelder for alle som bor og ferdes i vårt miljø.
Det er årsmøte som fastsetter ordensreglene og alle endringer må derfor opp og vedtas i årsmøtet.

 

Fellesareal og fellesrom

 • Felles uteområder er arealer åpent for alle seksjonseiere og leietakere. Fellesområdene som er tilrettelagt for dette kan fritt brukes til sosialt samvær som også inkluderer grilling. Det må imidlertid vises spesielt hensyn slik at det ikke påvirker andre beboere unødig.
 • Felles svalganger er inngangsarealer som fortrinnsvis skal benyttes av leiligheter tilknyttet disse arealene. Svalgangene skal ikke benyttes til lek og opphold som kan være til forstyrrelse for beboerne.
 • Beplantning i blomsterkasser og i tilknytning til fellesområdene må vernes ekstra godt.
 • Alt av vegetasjon på fellesområder skal ikke røres av den enkelte.
 • Søppel skal sorteres i henhold til påskrift på nedkastene. Det er ikke tillatt å sette fra seg søppel utenfor nedkastene.
 • Det skal ikke lagres eller oppbevares ting i trapper på fellesarealer, i svalganger eller på andre fellesområder. Ting som lagres i garasjekjeller skal holdes innenfor eget område.
 • Sykler skal oppbevares i utvendig sykkelparkering eller i egne boder.
 • Beboere oppfordres til i egen interesse å verne om fellesarealene. Alle må medvirke til at området rundt eiendommen og på svalgangene holdes ryddig og pent. Styret kan vedta at det utføres dugnad inntil to ganger pr. år.

 

Leiligheter/rekkehus

 • Det skal være vanlig ro i leilighetene mellom kl. 22:00 – 07:00 på hverdager og til kl. 09:00 i helger og på helligdager.
 • Det skal ikke foretas støyende arbeid etter kl. 20:00.
 • Det skal ikke lagres eller oppbevares ting, avfall, etc. på private balkonger som ikke er i henhold til tiltenkt bruksfunksjon,
 • Det må tas tilbørlig hensyn til andre beboere ved spilling av høy musikk, støyende maskiner og ved festing.
 • Ved røyking på balkonger og/eller svalganger bør det vises særlig hensyn ovenfor naboer.
 • Ved bruk av åpen flamme/grilling på balkonger må det vises særlig hensyn ovenfor naboer. Det er ikke er lov å bruke kullgrill på terrasser i sameiet. Vi har et grillhus i sameiet og området der egner seg godt til grilling.
 • Markiser og utvendig solavskjerming er regulert og kan kun bestilles gjennom styret eller det firma de måtte utpeke.
 • Det henstilles å bruke skjønn ved pynting ute i forbindelse med høytider etc.
 • Feil på ventilasjon, elektrisk anlegg, elektriske installasjoner, varme eller i garasje og eller boder skal meldes til driftsselskapet omgående. Beboere bør sørge for skadebegrensende tiltak.
 • På balkonger/terrasser/uteplasser er det ikke tillatt å plassere gjenstander som kan virke skjemmende og/eller kan være til sjenanse for naboene. Oppsetting av terrasse-skillevegger, gjerde, hekk, og lignende er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra styret.
 • Alle estetiske tiltak inkludert fasadeendringer skal godkjennes av styret.
 • Evt. leietaker plikter å følge sameiets trivselsregler og vedtekter. Utleier plikter å informere styret om hvem enheten leies ut til.
 • Seksjonseier er ansvarlig for at leietaker er kjent med og etterlever sameiets trivselsregler og vedtekter.

 

Dyrehold

 • Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere.
 • Hunder skal luftes under tilsyn.
 • Dyreekskrementer skal fjernes omgående.

 

Garasjeanlegg, parkering og gjesteparkering

 • Garasjeanlegget er seksjonert som et eget felles seksjonssameie. Alle som har bruksrett til en eller flere parkeringsplasser i garasjeanlegget har plikt til å benytte disse. 
 • Det skal ikke oppbevares ting som er til sjenanse for andre. Brannfarlige objekter, for eksempel gassflasker, skal ikke oppbevares i garasje.
 • Det er tillatt å henge opp dekk på vegg ved egen garasjeplass, for egen regning og på eget ansvar.
 • Gjesteparkering er tillatt inntil 5 døgn (120t). Av- og pålessing er begrenset til inntil 10 minutter.

Styret har avtale med Vestpark UNUM om regulering av parkering på fellesområdene. Gjesteparkeringsplassene er kun for besøkende og må registreres på flyt.vestpark.no
 

 • Lading av elbil administreres av Elaway 

 

Styret ber om engasjement fra den enkelte beboer til å overholde trivselsreglene og for å skape et best mulig bomiljø i Sagelva boligsameie.

Forslag til endringer sendes styret. Styret har ved behov fullmakt til å endre trivselsreglene.

 

Grillhuset

 • Grillhuset reserveres direkte i kalenderen: https://www.sagelvaboligsameie.no/?page=booking. Beboerne skal få bekreftelse når bestillingen er registrert.
 • Pris pr leieforhold er kr 150.- som betales i forkant.
 • Grillhuset skal brukes med fornuft og bruken skal ikke være til sjenanse for naboer.
 • Musikk dempes kl. 23.00.
 • ALL ild skal være slukket før stedet forlates.
 • Huset skal være ryddet innen kl. 12.00 påfølgende dag.
 • Leietaker har erstatningsansvar for skadede og bortkomne gjenstander.

 

Utover det: HA DET HYGGELIG!

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Henrik Ibsens vei 71-145
2010 Strømmen