Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Et ekstraordinært styremøte ble avholdt 24.09.2019 for å ta opp saken fra beboer om fargene på fasaden som males for tiden
Publisert 25.09.2019

Styret i Sagelva boligsameie har i de siste dager mottatt tilbakemeldinger fra beboere i sameiet, der fargene på fasaden til de rekkehusene som til nå er malt, har vært tema.
 

Det ble derfor beslutte å avholde et ekstraordinært styremøte for å ta opp denne saken. Møtet ble avholdt 24.09.2019 kl 21:00
 

Vedtak: Styret står ved sin beslutning om farger og utførelse og viser til den rett styret har til å ta slike beslutninger på vegne av sameiet. Det ble imidlertid også besluttet å forespørre leverandøren om kostnaden ved et eventuelt bytte av farge slik at dette kan synliggjøres for beboerne, samt at det ble bestemt at styret skal utarbeide en tekst som forklarer fargevalget og bakgrunnen for dette, og hele prosessen rundt arbeidet med vedlikehold av fasadene i sameiet. Denne teksten skal publiseres på sameiets hjemmesider og tjene som informasjon til alle beboere, og som tilsvar til de som har kritisert utførelsen.

«Oppgaven med å gjennomføre vedlikehold av fasadene i sameiet har vært lang og tung. Behovet for vedlikehold er prekært og oppgaven er langt på overtid. Arbeidet innebærer en stor økonomisk forpliktelse for sameiet og det har vært en vanskelig tid med rettssaken mot utbygger som nå ligger bak oss. Etter flere anbudsrunder og mange befaringer har det endelig kommet til en avtale og arbeidet er nå godt i gang. Været har vært på vår side og arbeidet har hatt god fremdrift. Resultatet er intet mindre enn slående – de fasadene som hittil er ferdigmalte fremstår som oppfriskede og nærmest nybygde og det er gledelig å se hvordan gode håndverkere kan frembringe et så godt resultat med et så dårlig utgangspunkt.

Under arbeidet med anbud fra tilbydere ble det klart at styret måtte gjøre noen valg i forbindelse med utførelsen. Ganske tidlig ble det bestemt at et så omfattende arbeid måtte gi et resultat som skulle vare lenge, og det ble derfor bestemt at fasadene ikke skulle behandles med den samme type dekkbeis som er levert fra utbygger. En beis ville bare delvis beskytte materialene i fasaden og det ville blitt nødvendig med etterarbeider og re-behandling etter relativt kort tid. Ut fra de faglige råd styret mottok kunne man se for seg et vedlikeholdsintervall på 5 år med dekkbeis, mot et intervall på 10 år eller mer dersom man valgte heldekkende maling i stedet. Blant de momenter som talte mot valg av heldekkende maling var at man da ville miste noe av den strukturen fra treverket som ellers er mer synlig ved bruk av dekkbeis. For styret, som skal stå ansvarlig overfor hele sameiet, bevaring av verdier og økonomi, var dette et enkelt valg. Vedlikeholdet av fasadene i sameiet er så komplisert, og derved så kostbart, at sameiet rett og slett ikke ville tålt et kortere vedlikeholdsintervall enn 10 år.

Dernest ble det klart at de fargene som fasadene har pr i dag ville bli vanskelig å gjenskape. En beis har andre egenskaper enn maling, både hva gjelder fargespill og refleksjoner og varierende grad av gjennomsiktighet. En maling dekker fasaden helt og slipper ikke gjennom noe av det underliggende materialets farger og veldig lite av dets struktur. I tillegg kommer det faktum at de fargene man kan se i dag er sterkt slitt av vær og vind, og ikke lenger ligner på det som var utgangspunktet ved leveransen. Så ble det også påpekt fra leverandøren at de fargene som utbygger har levert ikke spiller sammen så godt som de kan gjøre – og dette handler om nyanser og fargeprofiler og er de profesjonelles måte å forklare hvorfor noen farger passer bedre sammen enn andre. I samråd med leverandøren, ble det derfor besluttet å justere fargene noe, for å oppnå den ønskede harmoni mellom de forskjellige byggene i sameiet.

Det har kommet få reaksjoner på det foreløpige resultatet. Imidlertid er det noen som ikke er enige i de fargene som er valgt og har kommet med til dels sterke tilbakemeldinger om dette til styret.
Styret vil derfor informere om at det ikke vil bli aktuelt å endre farger på det som er utført til nå. En eventuell endring av fargene vil medføre store kostnader for sameiet og det kan ikke forsvares. Styret er av den mening at fargene som er valgt harmonerer godt og at endelige resultatet når alt er ferdig behandlet vil gi et helhetlig og godt inntrykk av sameiets bygningsmasse».

T.O. Summen (fra leverandør) det vil koste å endre fargen:  kr. 182.500,- inkl mva

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book Grillhuset herLes mer

Været i Strømmen

Tirsdag
°C
Onsdag
°C
Torsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Henrik Ibsens vei 71-145
2010 Strømmen