Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Vi har vunnet rettsaken - Taraldset har trukket anken
Publisert 16.04.2019
Hei dere

Gode nyheter for sameiet, vi har vunnet saken mot Taraldset! Anken er trukket og det er dommen fra Tingretten som blir stående. Det har vært hyppig kontakt med motparten de siste dagene der de har kommet med forslag til forlik. Vi har vært harde i våre krav tilbake og til slutt valgte de å trekke anken til Lagmannsretten.

Dommen fra Tingretten av 301.1 er som følger:
1. Taraldset utbedrer følgeskader av de konstruksjonsmessige skjevhetene i Henrik Ibsens vei 96, herunder nødvendig justering av fasadeplater, dører og vinduer samt oppretting av gulv. Lekkasjene i garasjeanlegget skal ubedres ved injisering i en periode på 3 år regnet fra domsavsigelse. Ved fortsatte lekkasjer etter dette, må utvendige tetningsarbeider igangsettes uten ytterligere opphold.

2. Dersom utbedring av følgeskadene ikke er gjennomført innen 31.12.18 skal arbeidene utføres av andre for Taraldset Eiendom sin regning etter sameiets valg.

3. Taraldset Eiendom utbedrer HC-plasser i garasjeanlegget slik at disse tilfredsstiller kravene fra Skedsmo kommune.

4. Taraldset Eiendom utbedrer skjevheter i gulv hos Inger Lise Jacobsen.

5. Taraldset Eiendom utbedrer mangelfull HC inngang til Henrik Ibsens vei 96.

6. Taraldset Eiendom tilbakefører areal solgt som MC-plasser til Sagelva Boligsameie, alternativt overfører salgssummen til sameiet.

7. Alle utbedringer i pkt 3 til 6 skal skje innen 1. juli 2018.

8. Taraldset Eiendom dømmes til å betale erstatning med NOK 887.901 innen 14 dager til sameierne i Sagelva Boligsameie med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.

9. Taraldset Eiendom dømmes til å betale saksomkostninger til sameierne i Sagelva Boligsameie med kr 1 086 460, 39 med tillegg av rettsgebyret og utgiftene til de fagkyndige meddommerne i 14 dager.


Dette blir nå stående og vil bli informert om nærmere på årsmøtet 23. april. Vår advokat vil redegjøre for hva dette betyr for oss i praksis. Men vi kan nå gå inn i påsken og være fornøyd med at et lite sameie har vunnet mot en stor utbygger:)

Mvh Styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Henrik Ibsens vei 71-145
2010 Strømmen